Juridisk hjälp

Levanda Personlig Assistans samarbetar med jurister som besitter stor kunskap och erfarenhet inom LSS och personlig assistans. Hjälpen är kostnadsfri för våra kunder eller om du tänker bli kund hos oss. 

Behöver du hjälp med att ansöka om personlig assistans?

Vill du överklaga ett beslut om assistansersättning eller önskar du stöd och rådgivning i din omprövning? Du kan få personlig assistans om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara dina grundläggande behov, det vill säga vanliga saker som du måste göra varje dag – till exempel att tvätta dig, klä på dig, prata med andra, äta eller gå på toaletten. För mer information, gå in på www.forsakringskassan.se

Vi och våra jurister hjälper självklart till genom hela ansökningsprocessen.

Vid omprövning av befintligt beslut, kan det ibland hända att det sker förändringar som du inte är nöjd med. Beslut som du anser inte överensstämmer med ditt behov, kan du överklaga med hjälp av oss eller våra jurister.

Att överklaga ett beslut kan upplevas påfrestande och tidskrävande. Med stöd av våra jurister får du de bästa förutsättningarna inför din överklagan.