Om oss

Levanda Personlig Assistans (f.d. Fröken Fridas Assistans) startade 2010. Vi är idag verksamma över hela Sverige.

I företaget finns en stor erfarenhet av såväl assistent-, föräldra- och syskonperpektiv. 

Som assistansanordnare vet vi att det är mycket som är en självklar del i assistanskonceptet såsom anpassad rekrytering, planering, administration, utbildning m.m. Utöver detta anser vi att det finns många andra aspekter som är viktiga för att assistansen ska fungera väl i vardagen med familj, vänner, skola, aktiviteter och i andra situationer.

Arbetsgivare

Självklart är den assistanstberättigades behov alltid det centrala. Utöver det behöver även assistenter, föräldrar och övriga anhöriga fungera ihop och kommunicera för att skapa ett gott samarbete. En optimalt fungerande assistans kräver stor lyhördhet, kreativitet och flexibilitet.

Vi som företag vill skapa en kultur där det blir naturligt att diskutera förhållningssätt och synsätt mellan parterna. En öppen dialog skapar ökad förståelse. Det i sin tur avspeglas i en trygg och kvalitativ assistans.

Kompetenser

Vi på Levanda Personlig  Assistans har en lång och samlad erfarenhet från en rad olika funktionsnedsättningar/diagnoser såsom

Självklart har vi också erfarenhet från fler funktionsnedsättningar, trafikskador och fallolyckor för att bara nämna några.

Arbetsgivare
Organiserat parti

Personal på företaget

Vid rekrytering av personliga assistenter läggs stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet, baserat på kundens önskemål och krav.

Alla tjänstemän och delägare i bolaget har stor erfarenhet av såväl assistent- som föräldra- och syskonperspektiv, vilket skapar en förståelse i mötet med våra kunder och assistenter.

Hör av dig

Vi svarar vanligtvis inom 24 h